Новоживотівський ліцей Вінницького району Вінницької області
Оратівська громада, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
04 Грудня 2022 р

Освітня діяльність школи с. Новоживотів

У 2018 - 19 наавчальному році педагогічний колектив школи в своїй діяльності керувався Конституцією України, спрямовував свою діяльність на реалізацію вимог Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, основних завдань Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, проводив роботу  щодо реалізації основних положень Нової української школи  згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, перспективи розвитку школи, виходячи з умов і специфіки її роботи, на впровадження засад особистісно-орієнтованої освіти, розвитку всебічно розвиненої особистості, виховання свідомого громадянина України.

Завдання та проблеми, над якими школа працює

Глибока масштабність завдань, поставлених перед школою, зобов’язує педагогічний колектив школи до творчих пошуків ефективних методів навчання і виховання підростаючого покоління. Педагоги школи прагнуть дати учням не лише міцні знання, а й вплинути на вироблення в них активної життєвої позиції.

Працюючи над науково-методичною проблемою “Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес”, виховною проблемою «Впровадження інновацій в процес виховання учнів», працівники школи домоглися певних зрушень в переорієнтації навчально-виховного процесу на гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботи про її розвиток.

 2018-2019 роки стали для вчителів школи роками осмислення педагогіки толерантності, висвітлили чимало проблем в організації та здійсненні освітнього процесу, які потребують постійної пильної уваги і чималих зусиль у їх розв’язанні.

Робота педагогічної ради

Педагогами школа забезпечена стовідсотково. Педагогічний колектив школи дружний, працездатний, з творчим запалом. Він ефективно працює над підвищенням своєї кваліфікації шляхом наполегливої самоосвітньої роботи, проходження курсової перепідготовки при КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", участі в роботі шкільних методичних комісій та районних методичних об’єднань, семінарів, творчих груп тощо.

Центром роботи для вирішення проблеми школи стала робота педагогічної ради. На її засіданнях розглядались різноманітні питання , які допомагали у вирішенні завдань школи. Серед них: діяльність педагогічного колективу по творчому впровадженню в практику роботи школи досягнень педагогічної науки, педагогічного досвіду; шляхи та засоби забезпечення високого рівня індивідуальної та диференційованої роботи з учнями; про організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників; діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів; про стан і заходи щодо впровадження ідей оптимізації освітнього процесу в школі; гуманізація освітнього процесу тощо. Робота над вивченням цих питань була чітко спланована, над їх вивченням працював весь педагогічний колектив. Кожен вчитель окремо працював над самостійно обраною темою, яка допомагає розв’язувати проблему школи.

Логін: *

Пароль: *