Новоживотівський ліцей Вінницького району Вінницької області
Оратівська громада, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
25 Червня 2024 р

Формування та супровід інклюзивної освіти

Інклюзія:

Термінологічний аспект

Для широкої громадськості ідеї інклюзивної освіти та її впровадження в Україні сьогодні є ще малознайомими. Однак, процес інклюзії в освіті - залучення дітей із особливими потребами та обмеженими можливостями за станом здоров'я до умов загальноосвітніх навчальних закладів - існував в українському суспільстві завжди. Більш інтенсивно і чітко цей процес проявив себе наприкінці 90-х років. Саме в цей період спостерігається збільшення кількості дітей із особливими потребами в загальноосвітніх школах. Важливим стимулом для розвитку інклюзивної освіти також стало безпосереднє поширення інформації, ідей, досвіду та практики інклюзії, що мали місце в західних та пострадянських країнах, як серед професійної спільноти, так і серед громадськості. Певний вплив має і загальне погіршення стану здоров'я українських дітей.

Інклюзія (відангл.inclusion– включення) – процес збільшення ступеня участі всіхгромадянвсоціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку.Він припускає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті.
Інклюзивна освіта–це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу.
«Діти з особливими освітніми потребами»— поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема дітей-інвалідів, дітей із соціально вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих будинків) інших.
Інклюзивне навчання– це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 
Метою інклюзивного навчанняє реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

 

Інтеграція –зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими потребами у освітній простір. Тож, процес інтеграції можна вважати проміжним етапом розвитку інклюзивної освіти.

Філософія інклюзії базується на вірі в те, що кожна людина з вадою має отримати освіту.Вона передбачає істотні зміни в культурі,політиці та практичній діяльності шкіл. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії та якості навчання.Діти з особливими потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в загальноосвітні школи, оточення, спільноти. До них ставляться як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як вони є. Це те право, яким всі ми користуємось як члени суспільства.

Інклюзивна освіта має свої переваги як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей загальноосвітніх шкіл!

Переваги для дітей з особливими освітніми потребами:

-завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей;

-ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами;

-оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;

-навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей;

-у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими однолітками й участі у громадському житті.

Переваги для дітей без особливих потреб:

-діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

-діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

-діти вчаться співробітництву;

-діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

-батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей;

-родини одержують підтримку з боку інших батьків;

-батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей;

-всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

-вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів;

-вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

Порадник для педагогів і батьків -

Інклюзивна освіта від "А" до "Я"

https://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/n_zaerkova_a_trejtyak_inkl_osvita_vid_a_do_ya.pdf

Логін: *

Пароль: *